Vriendenkring van Oud-Natzweilers

In de nieuwsbrief van mei 2020 van de Vriendenkring van Oud-Natzweilers staat onderstaande boekbespreking.

BOEKBESPREKING
Wel gebogen, niet gebroken,
ISBN 9789090327297
Prijs 29,50 euro excl. verzendkosten


Op 9 februari jl. werd in NM Kamp Amersfoort het boek “Wel gebogen, niet gebroken” gepresenteerd.

Dit boek bestaat uit 3 delen. Het meest aangrijpende is het dagboek van Henk Bastiaans, door hem geschreven in de zomer 1945. Zijn huisarts raadde dit aan als therapie om deze gruwelijke periode te verwerken. Hij overleefde vele kampen in Nederland en daarbuiten, waaronder Natzweiler, Dachau, Mauthausen en Melk.
Zijn dochter Betty Hoogeveen-Bastiaans is op latere leeftijd samen met Theo van Bemmel en Carel de Mari op zoek gegaan naar het leven van haar vader in oorlogstijd. Zij heeft de reis van haar vader langs alle kampen gemaakt, sprak met veel familieleden en vrienden. Zij hebben archieven uitgeplozen, kortom ontzettend veel werk verricht.
Nu ligt er een mooi ‘tribute’ aan haar vader. Voor Betty een afronding van haar zoektocht naar iets wat zij als kinderen wel wisten maar waar niet of weinig over gesproken werd.
De 2 eerste exemplaren zijn bij deze gelegenheid aangeboden aan de oudste achterkleindochter van Henk Bastiaans en Roelof Schutrup, secretaris van de Vriendenkring van Oud-Natzweilers.
Het boek is te bestellen bij Betty Hoogeveen
Email: bettyhoogeveen05@gmail.com

In de pers

We zijn blij dat inmiddels verschillende media aandacht hebben besteed aan ons boek. We hebben een nieuwe pagina aan deze site toegevoegd waarop we een overzicht van deze artikelen weergeven.

Lezing in Museum Staphorst

In verband met de crisis rond het coronavirus is deze lezing geannuleerd. Ter geruststelling, wanneer de rust is weergekeerd gaan we op zoek naar een nieuwe datum.

Op maandagavond 20 april verzorgt Betty Hoogeveen-Bastiaans een lezing in Museum Staphorst. Deze avond past in het brede scala van activiteiten rond 75 jaar bevrijding.

Betty zal vertellen over het oorlogsverleden en de gevangenschap van haar vader. Over het verzet en de consequenties die dit had, zowel in de oorlog als daarna, een leven lang.

Zij zal ook ingaan op raakvlakken die er zijn tussen deze Haagse groep en de Staphorster oorlogsslachtoffers (o.a. gevangenschap in kamp Amersfoort), op het onderduiken van haar vader en oom in Overijssel, op de link met de wapendropping in Hooghalen (bij Westerbork) en op andere relaties tussen de gebeurtenissen en mensen in het verzet in het westen van het land en elders, o.a. in en rond Staphorst.

De lezing begint om 19.30 uur. Toegang: € 6,00 incl. 2 koffie.

Aanmelden kan bij Museum Staphorst (info@museumstaphorst.nl) of via welgebogennietgebroken@gmail.com

(zie ook de aankondiging op de site van de gemeente Staphorst)

Uitwisseling informatie

We hebben een nieuwe pagina aan het menu toegevoegd. Deze is interactief en we hopen met dit instrument uw en onze kennis over de in het boek beschreven periode uit te breiden. Uw reacties zijn dan ook van harte welkom!

Boekpresentatie (2)

Zondag 9 februari 2020 vond in Kamp Amersfoort de presentatie van het boek plaats voor een gezelschap van ruim zeventig personen: nabestaanden en familie van Henk en Gerard Bastiaans en van hun mede-verzetsstrijders..

Na een kort welkom vertelt Betty Hoogeveen-Bastiaans over haar zoektocht naar feiten en achtergronden rond de tijd dat haar vader Henk in Duitse concentratiekampen verbleef. Ze beschrijft haar tocht langs de verschillende kampen . Daarna neemt Theo van Bemmel het stokje over en neemt het gehoor mee in de diverse onderzoeken in het Nationaal Archief, het NIOD en andere bronnen, waaruit veel informatie over de verzetstijd naar voren is gekomen.Tenslotte vertelt Carel de Mari over het Englandspiel, een stukje vaderlandse geschiedenis dat buiten de scoop van het boek valt maar er wel  een duidelijke relatie mee heeft. Hij besluit met het voorlezen van een gedicht van Pieter van der Laan.

De eerste boeken zijn uitgereikt aan het oudste achterkleinkind van Henk Bastiaans en aan vertegenwoordigers van de Stichting Vriendenkring Oud-Natzweilers.

Gidsen van Kamp Amersfoort nemen dan de aanwezigen mee voor een rondleiding over het kampterrein van plusminus een uur.

De presentatie  wordt besloten met een gezamenlijke lunch in Leusden. Daar wordt nog veel nagepraat: het oorlogsverleden blijkt nog sterk te leven. Bij het weggaan krijgen de bezoekers ook de bestelde boeken mee.

We kunnen terugzien op een geslaagde dag.


Boekpresentatie

Op 9-2-2020 presenteren we in Kamp Amersfoort een boek over het verzetsverleden van Henk Bastiaans en de gevolgen daarvan, zowel in als na de Tweede Wereldoorlog. Dit is een presentatie voor genodigden.