Lezingen en presentaties

Waarom?

Nu, anno 2020, is er veel belangstelling voor WO II. In heel Nederland wordt ‘75 jaar bevrijding’ gevierd. In de media zijn dagelijks verhalen over de ellende van de oorlog te zien, te lezen en te horen. Het aantal mensen dat de oorlog en de bevrijding heeft meegemaakt, wordt echter steeds kleiner.  Het is belangrijk om getuigenissen goed vast te leggen en te borgen.

Het is belangrijk dat wij ons blijven herinneren en realiseren, wat er allemaal gebeurd is in die tijd. Wat voor consequenties dat had voor veel mensen, in, maar zeker ook nog na de oorlog. Dat ook de nieuwe generaties daar kennis van zullen blijven nemen. Dat was voor ons de reden om dit boek te maken en uit te brengen. Wij zijn graag bereid om jou, u,  anderen, hierover te vertellen. 

Lezingen

Wij bieden een lezing aan. Die lezing kan gaan over over de inhoud van het boek, over het verhaal rond de verzetsgroep waar Henk en Gerard Bastiaans deel van uitmaakten. Over hun verzetstijd, onderduiken, veroordeling en gevolgen. Over de ontberingen in de kampen, waar Henk jarenlang verbleef.  En/of over de relaties tussen hun groep, de wapendropping in Hooghalen en het Englandspiel.

Ook gaan we onderzoeken of we op verantwoorde wijze meer kunnen vertellen over hoe wij tot dit boek gekomen zijn. Wat was de aanleiding? Hoe is het onderzoek opgezet en hoe heeft zich dat ontwikkeld? Waar liepen wij tegenaan? Waarop hebben we voor deze vorm van het boek gekozen: een drieluik van het verhaal, het onderzoeksrapport en het authentieke dagboek? Wij denken dat wij anderen, die zoeken naar een middel om het verhaal van hun vader, moeder, grootvader of -moeder te ontrafelen en over te dragen, misschien op weg kunnen helpen met onze ervaringen.

Voorwaarden

Wij vragen van u:

  • een reiskostenvergoeding van € 0,19/km (voor 1 of 2 personen, net wat wordt afgesproken);
  • u koopt minimaal 1 exemplaar van ons boek, “Wel gebogen, niet gebroken”;
  • wij krijgen de mogelijkheid om na afloop of in de pauze van de lezing ons boek te verkopen.

Doelgroep

  • u bent een groep of organisatie die belangstelling heeft voor oorlog en vrede, of
  • u wilt anderen hiervoor interesseren;
  • ook scholen en bibliotheken vallen onder onze doelgroepen.

Meer informatie en aanvragen:

Stuur een mailtje naar welgebogennietgebroken@gmail.com.