Vervolgactiviteiten

Waarom?

De viering van ‘75 jaar bevrijding’ in 2020 kon helaas niet doorgaan door de corona-situatie, maar toch was er vorig jaar en is er ook nu nog veel belangstelling voor WO II. In de media zijn en worden nog steeds veel verhalen over de ellende van de oorlog verteld en getoond. Het aantal mensen dat de oorlog en de bevrijding heeft meegemaakt, wordt echter steeds kleiner.  Het is belangrijk om getuigenissen goed vast te leggen en te borgen.

Zodat wij ons blijven herinneren en realiseren, wat er allemaal gebeurd is in die tijd. Wat voor consequenties dat had voor veel mensen in, maar zeker ook nog na de oorlog. Zodat ook de nieuwe generaties daar kennis van zullen blijven nemen. Dat was voor ons de reden om dit boek te maken en uit te brengen, en een reden om dit ook niet los te laten.

Ik (Betty) word nu zelf ook vrijwilliger (gastvrouw/ gids) in het in juni heropende en met een prachtig museum uitgebreide Herinneringscentrum Kamp Amersfoort. Echt voor iedereen, jong en oud, de moeite waard om te bezoeken! En in september zal ik aanwezig zijn bij de jaarlijkse herdenking in Kamp Natzweiler, op 11 september.

Lezingen en activiteiten

In september 2021 ga ik kijken naar de mogelijkheden van lezingen. Daarover gaan wij op deze pagina van de website informatie dan meer informatie geven.

Informatie uitwisseling

In de periode vanaf februari 2020 heb ik (Betty) mij verder verdiept in de de netwerken rond de verzetsgroep van mijn vader Henk Bastiaans en zijn broer Gerard, de gebroeders Nout, Luc Honselaar, Bill Roeske c.s.. De informatie die daarbij naar boven is gekomen is deels al doorgespeeld naar enkele nabestaanden van deze verzetskameraden, voor zover relevant voor hen. Vanaf medio februari 2021 wordt dergelijke informatie ook gedeeld via deze website. Natuurlijk worden reacties op prijs gesteld. Opmerkingen en aanvullingen zijn welkom!

Discussie

Al lezend en googelend kwamen er bij mij allerlei vragen naar boven. Bv. over ‘helden’; wat maakt de één een tot ‘held’, terwijl een ander ‘onzichtbaar’ blijft? Over de rol van de OD, de verhoudingen binnen de OD en met andere verzetsnetwerken, zoals het communistische verzet. Ik ontkwam er niet aan om mij te verbazen over bepaalde zaken, Ook daar wil ik een en ander over delen en zo mogelijk de discussie daarover zoeken en stimuleren.