Websites en boeken

Op deze site vind je:

  • websites en enkele boeken van het Oranjehotel en de kampen waar Henk Bastiaans heeft gezeten; tevens een link naar de zeer informatieve en uitgebreide site van het digitale Arolsen Archief (gegevens en kampkaarten van miljoenen oorlogsslachtoffers).
Kaart kampen waar Henk Bastiaans verbleef
  • belangrijke informatieve websites en enkele boeken, die aanknopingspunten bieden voor een zoektocht naar informatie over verzetsnetwerken en verzetsmensen; dit zowel van/rond de Ordedienst alsook van het communistische verzet. Voor meer gedetailleerd onderzoek voor ons eigen boek “Wel gebogen, niet gebroken” is overigens vooral gebruik gemaakt van de (vooral papieren) archieven van o.a. het NIOD en het Nationaal Archief. Alle bronnen zijn vermeld in het boek.

Overigens komen wij regelmatig tegenstrijdigheden tegen in de informatie, die over mensen en gebeurtenissen wordt vermeld in de verschillende boeken en op de verschillende websites. Vaak worden daarbij ook geen bronnen genoemd. Kritisch lezen, goed vergelijken en zo nodig bronnenonderzoek wordt dus aanbevolen …

Websites van gevangenis en kampen van Henk Bastiaans:

Arolsen Archieven: https://arolsen-archives.org/en
Oranjehotel Scheveningen: www.oranjehotel.org
Kamp Amersfoort: www.kampamersfoort.nl
Kamp Vught: www.nmkampvught.nl
Kamp Haaren: www.gedenkplaats-haaren.nl
Kamp Natzweiler Struthof: https://natzweiler.nl
Kamp Dachau: www.dachau.nl
Kamp Mauthausen: www.mauthausen.nl
Kamp Melk: www.melk-memorial.org
Kamp Ebensee: https://memorial-ebensee.at

Boeken over de kampen:

Floris B. Bakels: Nacht und Nebel
Bas von Benda- Beckman: Het Oranjehotel
Geraldein von Frijtag: Kamp Amersfoort
Marieke Meeuwenoord: Het hele leven is hier een wereld op zichzelf (Kamp Vught)
Peter Bak: Een oord van bang wachten (Kamp Haaren 1940-1945)
Robert Steegmann: Das KL Natzweiler-Struthof
Comité Internat. De Dachau: The Dachau Concentration Camp, 1933 to 1945
Marszálek, H.: Die Geschichte des Konzentrationslagers Mauthausen
Freund, F. Arbeitslager Zement; Das Konzentrationslager Ebensee und die Raketenrüstung
KZ Melk: ein Nebenlager des KZ Mauthausen : in memoriam der Opfer des Faschismus im KZ-Melk.

Websites met informatie of aanknopingspunten voor een zoektocht naar het verzetsverleden:

Nat. Archief/ De oorlogsgids: www.tweedewereldoorlog.nl
NIOD: www.niod.nl
Oorlogsbronnen: www.oorlogsbronnen.nl
Wikipedia o.a. ‘lijst van verzetsgroepen’ zoeken bij www.wikipedia.nl
Verzetsmuseum Amsterdam (o.a. Parool) www.verzetsmuseum.org
Online Geschiedenismagazine Historiek Historiek.net | Online geschiedenismagazine
Startpunt voor zoeken naar personen WO II www.oorlogslevens.nl
Webside “Op verzoek van Hare Majesteit” www.wiardibeckman.com

Websites verzet in Den Haag en netwerk Frits van der Schrieck:

Wgr. Den Haag: https://www.denhaag4045.nl/bronnen-boeken/#page-content met verwijzingen naar zeer veel info, sites en bronnen
Frits van der Schrieck: https://fritsvanderschrieck.euhttps://fritsvanderschrieck.eu

Enkele specifieke sites over het linkse/ communistisch verzet WO II:

Het Parool en de illegale pers www.hetillegaleparool.nl
Site Rudi Harthoorn www.rudi-harthoorn.nl

Boeken oorlog en verzet algemeen, twee standaardwerken: 

Dr. Lou de Jong: Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939- I945
C.M. Schulten: “En verpletterd wordt het juk”; Verzet in Nederland 1940-1945
en nog vele andere boeken …

Voor ons relevant in relatie met de hoofdpersonen uit ons boek:

J.W.M. Schulten: De geschiedenis van de Ordedienst
Bart van der Boom: Den Haag in de Tweede Wereldoorlog
Frits van der Schrieck, De onzichtbare musketier. Achter de schermen van de Soldaat van Oranje
Hist. Ver. Gemeente Beilen: Gemeente Beilen 1940-1945, deel 3, p. 102-115 (Wapendropping Hooghalen 27/28 febr. 1941)