Verder onderzoek, o.a. proces groep Gerard Bastiaans

We gaan door met ons onderzoek naar antwoorden op de vragen, die er nog liggen. Bv over OD-lid Schulting (zie aparte pagina). En ook over het proces, waarin Gerard Bastiaans en de anderen die betrokken waren bij de aanslag op Stellbrink in Haarlem zijn veroordeeld. Van dat proces zijn nergens stukken te vinden; die zijn waarschijnlijk verloren gegaan.

Dat proces was van 6 of 7 december tot 10 december 1942, voor het ‘Feldgericht Utrecht’. Wij hebben wel lijsten gevonden van de gevangenen die op 5 december zijn binnengebracht in het ‘Huis van Bewaring & Kriegswehrmachtgefängnis’ (Gansstraat).

Opvallend is dat naast Gerard Bastiaans, Albert Nout, Bill Roeske, Hans Smits, Dick Groeneveld en Henri Pieter Drenth (groep aanslag Stellbrink) ook Lou Kist en Lou de Klerck op die dag in dit HvB in Utrecht aankwamen. Dat zou erop kunnen wijzen dat zij in hetzelfde proces hebben terechtgestaan. De eerste vijf werden gefusilleerd op de Leusderhei op 5 februari 1943. Drenth, Kist en De Klerck werden samen met Willem ‘t Hart (zie hieronder) gefusilleerd op 24 juni 1943, eveneens op de Leusderhei.

Tegelijk met Drenth, Kist, De Klerck en ‘t Hart werden daar op 24 juni vier mannen gefusilleerd, die betrokken waren bij de liquidatie van Izak Anthonie Daane 6 augustus 1942 bij Schipborg in Drenthe . Zie ook het artikel over de liquidatie van Daane van Bert Staats.

Daane werd gezien als de verrader van de Van Niftrik-route, opgezet door Van der Schrieck. Eén van de vier mannen van deze liquidatie was Laurens Melse, die Joodse mensen hielp te ontsnappen via deze vluchtroute. Hij zou de opdracht voor de liquidatie hebben gegeven. Ook Kist, De Klerck en ‘t Hart waren actief in het netwerk van Sjoerd Nauta en Frits van der Schrieck; en Kist maakte zelf regelmatig gebruik van de Van Niftrickroute voor het overbrengen van informatie naar niet-bezet gebied. Willem ‘t Hart was overigens een ‘vluchtgenoot’ van Bill Roeske bij de (door Van der Schrieck georganiseerde) mislukte vluchtpoging uit IJmuiden, zie aparte pagina op deze website.

Interessant voor verder onderzoek, deze links!

Een ander interessant punt: op de lijst van ‘aangekomenen’ in het HvB Utrecht op 5 december 1942 staat ook Bombeeck uit Loosduinen Hij zou iets te maken hebben gehad met Vrij Nederland (Bron: Nationaal Archief, 2.19.136 Doodenboeken inv 1). Henk schreef in zijn dagboek dat bij de groep die in Amersfoort terugkwam van het proces in Utrecht, op 11 december, ook een groep mensen van Vrij Nederland zat, o.a. B. uit Loosduinen. De vermelding van deze B. op de lijst van het HvB Utrecht lijkt dit te bevestigen; verdere namen van mensen van Vrij Nederland die op of kort voor 5 december daar zijn aangekomen en/of meer informatie over de link van B. met Vrij Nederland hebben wij echter nog niet kunnen vinden.

Wordt vervolgd! En als iemand die dit leest meer informatie heeft: graag!

Wie is Schulting van de OD?

Op de website nu een informatievraag: Wie is Schulting van de OD? Wij hopen op deze manier misschien aanknopingspunten te vinden en suggesties te krijgen over het ‘OD-lid Schulting’, bij wie Henk Bastiaans in de periode 1941/begin 1942 ondergedoken heeft gezeten. Reacties zijn zeer welkom; meer info op die pagina van de website!

Ere aan de “83 anderen” van het 2e OD-proces

Van de 100 ‘Todeskandidaten’ in het 2e OD-proces werden er uiteindelijk 17 gefusilleerd; 4 kregen gratie en gingen naar een krihgsgevangenenkamp, 4 werden na verloop van tijd i.v.m. ziekte of om andere redenen vrijgelaten en de overigen werden als Nacht- und Nebelgevangene naar Natzweiler afgevoerd. Onder hen Henk Bastiaans, Luuk Honselaar en een aantal anderen die in ons boek Wel gebogen, niet gebroken naar voren komen.

Sinds kort staat op de website www.wiardibeckman.com een overzicht van deze ’83 anderen’. Ook Henk Bastiaans (met foto te paard) en Luuk Honselaar staan dus op deze lijst. Een mooi eerbetoon!

Henk te paard, vóór de oorlog

Namengalerij en verhalen Oranjehotel en : Geef gevangenen een gezicht in kamp Amersfoort!

Op de website van het Oranjehotel in Scheveningen staat een namenregister. Daarin zijn/ worden alle daar bekende namen opgenomen van mensen die er in WO II gevangen hebben gezeten i.v.m. verzetsactiviteiten. Bij de namen worden ook foto’s en verhalen gevoegd.

Het register is nog in opbouw, dat is uiteraard heel veel werk. Als je namen mist van mensen die ook opgenomen zouden moeten worden in dat register, of als je een foto en/of het verhaal kunt aanleveren van mensen die genoemd worden, dan kun je dat via internet aanleveren.

Inmiddels staat nu bij de namen van Henk Bastiaans en Gerard Bastiaans (en Jan Been, de kampkameraad van Henk) een foto en hun verhaal. Ook bij Luuk Honselaar is een foto geplaatst. En sinds kort staat ook het verhaal van Joop Bastiaans erop, een broer van Gerard en Henk. Joop en zijn vrouw Greet verborgen Joodse onderduikers.

Overigens: ook Kamp Amersfoort probeert de gevangenen in dat kamp in WO II uit de anonimiteit te halen: “Geef gevangenen een gezicht”. Met een groot Fotomonument in het nieuwe museum (dat hopelijk in de loop van mei open mag … ) willen zij zoveel mogelijk oud-gevangenen die in Kamp Amersfoort hebben gezeten een gezicht geven. Met hopelijk vele duizenden foto’s wordt dan een grote wand gevuld met afbeeldingen. Daarbij hebben zij hulp nodig. Van familie van oud-gevangenen. Van musea en herinneringscentra. Van verzamelaars van oorlogsmemorabilia. Van iedereen die hen maar aan een foto kan en wil helpen.

Help mee om de gevangenen in het Oranjehotel en in Kamp Amersfoort een gezicht te geven!